Itanong mo kay soriano ang dating daan Sexy roll play ideas for cam

I Mga Sugong mangangaral di nag-iimbot Yaman, lakas, pati buhay di ipagdadamot Mga sisidlang pili ng Dios, tagapagtanggol ng turo Walang takot, di padadaig sa mga kaaway ng Dios .II Mula ng tinanggap ko ang mga sugo Si Kristo ay nakita ng isip at puso Natitik ang Kaniyang aral, mga utos sinunod Ngayon ang puso ay umaasa sa awa at tulong ng Dios.III Kaya ngayon ako’y narito upang ipaalam Na hindi ako nagkamali sa aking daan Gantimpalang paraiso ang aking hangad Kasama ang Ama at lahat ng mga banal.Repeat Chorus 2X Interlude Repeat Chorus Repeat Phrase I Ang Dating Daan (adaptation of Pagbabalik by Asin) I Sa gitna ng dilim, Kami ay nakatanaw Ng ilaw na kay tanglaw Dating Daan, nakita.III Ang samo ng puso Ingatan mga Sugo Hanggang sa pagbalik Ni Hesus na dakila Ang aming pangako Hanggang kamatayan Kami ay pasasakop Sa Sugong Mangangaral. Salamat po sa Dios sa pagbibigay Niya ng mga tapat na mangangaral sa aming kalagitnaan.

II Sa bautismo sa tubig ako ay nalinis Simula ng bukas kay Kristo ako’y lalakip Ang ilaw na maghahatid doon sa langit Nawa Ama maawa ka huwag akong mawawaglit.Chorus: Kay Kristo ang buhay na aking tinataglay Siya rin ang dahilan kung ba’t ako nagtitibay.Kay Kristo ang buhay na aking tinataglay Siya rin ang dahilan kung ba’t ako nagtitibay.Koro Another sensitive, full of Biblical wisdom blog from no other than Mr. Eli Soriano in his blogsite, he once more refuted the Catholic teaching of calling the head of their church “pope” or “father”, which Biblically contradicts Christ’s teaching as written in, to Bro.II Ang turo’y dalisay Walang paimbabaw Tapat Mangangaral Sa ami’y umaakay.

Search for itanong mo kay soriano ang dating daan:

itanong mo kay soriano ang dating daan-79itanong mo kay soriano ang dating daan-27itanong mo kay soriano ang dating daan-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “itanong mo kay soriano ang dating daan”